Corona virus

Corona virus

[For English see below]

Geachte heer/mevrouw,

Dank voor uw begrip en medewerking de afgelopen weken, dit heeft ons geholpen om u op een veilige manier zorg te kunnen leveren!

Recent zijn de richtlijnen veranderd en het is weer mogelijk een afspraak te maken bij de huisarts voor niet-spoedeisende zaken, maar dan wel onder strikte voorwaarden. Belangrijk is dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat mensen op 1,5 meter van elkaar blijven bij een bezoek aan de praktijk:

 • Draag zelf zorg voor 1,5 meter afstand.
 • Kom maximaal vijf minuten voor uw geplande afspraak naar de praktijk. We willen maximaal 2 mensen in de wachtkamer.
 • Kom indien mogelijk alleen naar de praktijk.
 • Neem in de wachtkamer plaats op de plekken zonder markering.
 • Als er al 2 mensen in de wachtkamer aanwezig zijn, vragen wij u vriendelijk buiten of in uw auto te wachten tot er weer iemand naar buiten komt.

De volgende maatregelen blijven onverminderd van kracht:

 • Het inloopspreekuur gaat niet door.
 • Als u contact zoekt met de praktijk, doe dit dan telefonisch en kom niet langs zonder afspraak.
 • Als u de praktijk belt, willen wij graag weten of er bij u of een van uw huisgenoten de afgelopen twee weken sprake was van corona of klachten van de luchtwegen (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (boven 38 graden). Als u naar de praktijk komt, zullen deze vragen u bij de ingang wederom worden gesteld.
 • We blijven fysiek contact vermijden indien mogelijk. Als het consult telefonisch en/of met behulp van foto’s kan, dan heeft dat nog steeds de voorkeur.

Overige zaken:

 • Maak gebruik van de Webapp om digitaal met de praktijk te communiceren. Zie onze website huisartsenkastelenbuurt.nl.
 • Verder attenderen wij u op de Whitebox waarmee u ervoor zorgt dat uw belangrijke medische gegevens zichtbaar zijn op de huisartspost. Heeft u dit nog niet doorgegeven, laat ons dan weten of u hier gebruik van wil maken, bij voorkeur per email: info@huisartsenkastelenbuurt.nl.

Met vriendelijke groet,

Huisartsenpraktijk Kastelenbuurt

J.H. den Haan
M. Bookholt


Dear Sir / Madam,

Thank you for your understanding in recent weeks. Your cooperation and patience ensured a safe environment for us to provide care.

Guidelines have recently changed and we are allowed again to welcome you into our practice for non-urgent matters, however still under strict conditions. It remains of the utmost importance that we do everything we can to ensure that people maintain 1.5 meter distance when visiting the practice.

When visiting the practice, we urge you to comply with the following regulations:

 • Keep 1.5 meter distance.
 • Arrive at the practice no more than 5 minutes before your scheduled appointment. We intend to have a maximum of 2 persons in the waiting room.
 • If possible, please visit the practice alone.
 • In the waiting room take a seat at designated seats.
 • If already 2 persons are waiting in the waiting room, we ask you kindly to wait outside or in your car, until someone leaves the practice.

The following measures unequivocally remain in force:

 • The ‘walk in’ hour between 08:00 and 09:00 AM is cancelled.
 • Only contact the practice via the phone, do not visit without an appointment.
 • When contacting the practice, we are interested to learn whether you or anybody you are living with has been infected with COVID-19 or has experienced any respiratory complaints (cold, sneezing, coughing, sore throat, fever) the past two weeks. When visiting the practice, the same questions will be asked again.
 • We continue to avoid physical contact when possible. Consultation over the phone or via photos is preferred.

Miscellaneous:

 • Use the Webapp to communicate with the practice digitally. For additional information please check our website huisartsenkastelenbuurt.nl.
 • We would like to draw your attention to Whitebox. The Whitebox enables that your most relevant medical data is accessible at Huisartsenposten for care in evenings and weekends. You can contact us, preferably by email, to let us know if you want us to share your data with Huisartsenposten: info@huisartsenkastelenbuurt.nl.

Kind regards,

Huisartsenpraktijk Kastelenbuurt

J.H. den Haan
M. BookholtCall Now Button
Translate »